Kokousluotsi-syvävalmennus

Kokousluotsi-syvävalmennus


  • Valmennuksessa opitaan, mitä hyvän kokouksen toteuttaminen edellyttää kokousympäristöltä tila- ja ohjelmajärjestelyineen
  • Harjoitusten kautta laaja perehtyminen Kokousluotsi-kirjan menetelmiin ja niiden soveltaminen erilaisissa kokouksissa
  • Valmius suunnitella ja ohjata isojen joukkojen ja laajojen kehittämishankkeiden kokouksia
  • Valmennuksen käyneet voivat toimia sisäisinä ohjaajina ja asiantuntijoina kokous- ja tapahtumajärjestelyiss
  • Kesto 4+4 tuntia toteutettuna kahtena eri päivänä sekä ohjatut välitehtävät
  • Kaksi Kokousluotsin valmentajaa, enintään 12 osallistujaa