Tiimi


Anneli Valpola


Anneli Valpola on muutosjohtamisen tuntija, jonka johtamisen kirjoista pidetään. Anneli on vetänyt haastavia työkokouksia, valmennuksia ja suurkokouksia eri puolilla maailmaa erilaisten ihmisten kanssa. Onnistumista auttaa aina, kun ihmisten keskusteluyhteyttä tuetaan kokousmenetelmien avulla. Samalla vauhditetaan työntekoa ja varmistetaan, että tilaisuuden tavoitteet saavutetaan. Viimeksi Anneli on paneutunut strategiseen viestintään ja mediaan.


Raija Heimonen


Raija Heimonen on projektijohtamisen ammattilainen ja hänellä on kokemusta suurten ICT-projektien luotsaamisesta. Haastavien ja tiukasti aikataulutettujen projektien onnistumiseksi on tärkeää varmistua yhteisistä päämääristä, selkeistä rooleista ja sujuvasta vuorovaikutuksesta. Projektipäälliköiden coachina ja mentorina Raija painottaa tehokkaiden kokousmenetelmien merkitystä käytännön projektiyössä.


Taneli Hassinen


Taneli Hassinen on viestinnän, johtamisen ja tiimidynamiikan syvä asiantuntija. Hänellä on monipuolinen kokemus suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Nykyisin hän auttaa yksilöitä, tiimejä ja koko yhteisöä luomaan lisäarvoa ihmisten välisellä kommunikaatiolla. Tanelin intohimona on saattaa kommunikaatio eri muodoissaan osaksi strategista johtamista. Erilaiset kokoukset luovat kulttuuria – hyvässä ja huonossa. Taneli on myös ratkaisukeskeinen terapeutti.


Christine Stukaloff


Christine Stukaloff:lla on pitkä johtamiskokemus monikulttuurisista työyhteisöistä. Hänen vahvuutensa ovat, menestyvien tiimien rakentaminen, muutosjohtaminen, projektijohtaminen ja liiketoiminnan kehittäminen. Coachina ja valmentavana johtajana hän uskoo, että fasilitointimenetelmien käyttö edistää hyvää vuorovaikutusta palavereissa, ja koulutuksissa, sekä auttaa ryhmää nopeammin pääsemään tavoitteeseen ja tekemään hyviä päätöksiä.